Leerpleinen

Leren en werken gebeurt in de klas. Dat is natuurlijk niet waar, want kinderen leren overal. Toch overheerst dit beeld. Het onderwijs verandert echter en dit zal de komende jaren alleen maar sneller gaan. Zo werken de kinderen van de groepen 7, 7-8 en 8 met Snappet. Dit is een digitale verwerking van de leerstof. Zij doen dat bij de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Je kunt zeggen dat, wat de kinderen vroeger in het schrift of in het werkboek oefenden, doen ze nu digitaal op hun Chromebook (soort laptop). De leerkracht geeft nog steeds de instructie maar de verwerking gebeurt dus digitaal.

Ook wordt er bij ons op school steeds meer zelfstandig gewerkt op de leerpleinen. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen ’s ochtends binnen, pakken hun werk en gaan gedurende 20 minuten (de inloop) op de leerpleinen, in de stilteruimte of in het eigen lokaal aan het werk.

De leerpleinen liggen vlakbij de lokalen. Daar mogen kinderen zelfstandig werken of samenwerken. In de stilteruimtes mogen zij alleen zelfstandigwerken zonder te praten of te overleggen.

De lessen worden nog steeds in de lokalen gegeven, maar gedurende de hele dag zijn er steeds meer kinderen op de leerpleinen en in de stilteruimtes zelfstandig aan het werk.

 

 

Triviant toernooi

Groep 8 heeft de eerste plaats gehaald bij het Triviant toernooi van het Pax Christi College.
Op 1 februari a.s. staan ze in de finale.

Leerpleinen

Werken op leerpleinen

Sinterklaas

Sinterklaas op De Leeuwenkuil

Staking basisonderwijs

Staking basisonderwijs 12 december

Open Podium

In de week van 27 november hebben alle groepen deelgenomen aan het Open Podium

Aankomende activiteiten

za 10feb

Carnavalsvakantie

Locatie: Leeuwenkuil

vr 27apr

Hemelvaartsdag

Locatie: Leeuwenkuil

vr 27apr

Koningsdag

Locatie: Leeuwenkuil