BSO op de Leeuwenkuil

Buitenschoolse opvang BSO bestaat op onze school uit voorschoolse opvang (VSO), naschoolse opvang (NSO) en vakantieopvang. Of u nu van één, twee of alle drie de mogelijkheden gebruik wilt maken, uw kind is van harte welkom.

De BSO biedt opvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

De BSO maakt gebruik van de locaties Rozenstraat 18 en Azaleastraat 1.
Op de vestiging in basisschool De Leeuwenkuil, is vooralsnog alleen naschoolse opvang op de maandag, dinsdag en donderdag.

Mocht u informatie willen hebben over de buitenschoolse opvang of uw kind voor deze opvang aanmelden dan kunt u contact opnemen met:

 

SPOM Kinderopvang Beneden-Leeuwen

Rozenstraat 18
6658 WX Beneden-Leeuwen
Tel: 0487-745030

Email:                 spomkinderopvangbenedenleeuwen@spommaasenwaal.nl
Internet :             www.kdo-benedenleeuwen.nl

Wij bieden een opvang waar kinderen met plezier naar toegaan. Waar kinderen zich kunnen ontspannen.

Veiligheid, vertrouwen, respect en geaccepteerd worden zijn hierbij kernwaarden.

Site verouderdEen nieuw adres, een nieuwe site….

Momenteel zijn we druk bezig met een nieuwe website voor onze school.
Naar verwachting zal deze medio september online gaan.
We willen u er dringend op wijzen dat de informatie op de huidige website gedateerd en niet meer juist is.
Mocht u in deze tussenliggende periode vragen hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk om even binnen te stappen.

Bij voorbaat dank,
Team van de Leeuwenkuil