Schooltijden en vakanties

Schooltijden groepen 1 t/m 8

De tijden op de ochtend zijn van: 8.30 uur tot 11.45 uur.

Op de middagen van: 13.00 tot 15.15 uur.

Op woensdagochtend: 8.30 tot  12.15 uur  (’s middags is er geen school).

De groepen 1-2 zijn op vrijdag vrij.

  • Als we feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval of de Koningsspelen samen met de hele school op een vrijdag vieren zijn de groepen 1-2 op de maandag in die week vrij.

Aanvang school

‘s Morgens om 8.25 uur en ‘s middags om 12.55 uur gaat de eerste bel en mogen de kinderen naar binnen.

Bij de groepen 1-2 mogen de ouders de kinderen ‘s morgens vanaf 8.20 uur naar binnen brengen.

‘s Middags komen de kinderen van groep 1-2 zelfstandig naar binnen.

Studiedagen

 

 

Maandag 5 november 2018

Dinsdag    11 juni 2019

Vakanties

 

Herfstvakantie                 15 okt. t/m 19 okt.
Kerstvakantie*                 24 dec.t/m 4 jan.
Carnaval/voorjaar**       4 mrt t/m 8 mrt
Goede Vrijdag                 19-apr
Meivakantie                     22  apr. t/m 26 apr.
Koningsdag  
meivakantie*                   29 apr t/m 3 mei
Hemelvaartvakantie     30 mei en 31 mei
2e Pinksterdag               10-jun
Zomervakantie PO*       8 juli t/m 16 aug.

*deze vakanties zijn door de overheid vastgesteld. 
** wijkt af van data die door overheid zijn opgegeven

 

Koningsspelen 2018

De Koningsspelen hebben weer plaats gevonden. Hier is een verslag te lezen van twee leerlingen uit groep 6.

Groep 3 naar de Uiterwaarden

Groep 3 heeft een bezoek gebracht aan de uiterwaarden. Lees een verslag van de kinderen.

Carnavalsviering 2018

Vrijdag 9 februari barst het Carnaval weer los

Aankomende activiteiten

vr 07sep

Tweede Pinksterdag

10-6-2019

vr 07sep

Tweede Pinksterdag

10-6-2019

wo 26sep

Start Kinderpostzegels

Leerlingen van de leerjaren 7 en 8 verkopen kinderpostzegels