Schooltijden en vakanties

Schooltijden groepen 1 t/m 8

De tijden op de ochtend zijn van: 8.30 uur tot 11.45 uur.

Op de middagen van: 13.00 tot 15.15 uur.

Op woensdagochtend: 8.30 tot  12.15 uur  (’s middags is er geen school).

De groepen 1-2 zijn op vrijdag vrij.

  • Als we feesten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval of de Koningsspelen samen met de hele school op een vrijdag vieren zijn de groepen 1-2 op de maandag in die week vrij.

Aanvang school

‘s Morgens om 8.25 uur en ‘s middags om 12.55 uur gaat de eerste bel en mogen de kinderen naar binnen.

Bij de groepen 1-2 mogen de ouders de kinderen ‘s morgens vanaf 8.20 uur naar binnen brengen.

‘s Middags komen de kinderen van groep 1-2 zelfstandig naar binnen.

Studiedagen

 

 

Maandag 5 november 2018

Dinsdag    11 juni 2019

Vakanties

 

Herfstvakantie                 15 okt. t/m 19 okt.
Kerstvakantie*                 24 dec.t/m 4 jan.
Carnaval/voorjaar**       4 mrt t/m 8 mrt
Goede Vrijdag                 19-apr
Meivakantie                     22  apr. t/m 26 apr.
Koningsdag  
meivakantie*                   29 apr t/m 3 mei
Hemelvaartvakantie     30 mei en 31 mei
2e Pinksterdag               10-jun
Zomervakantie PO*       8 juli t/m 16 aug.

*deze vakanties zijn door de overheid vastgesteld. 
** wijkt af van data die door overheid zijn opgegeven

 

Hoogste punt IKC bereikt!

Op 29 september hebben we met alle betrokkenen het bereiken van het hoogste punt van ons nieuwe IKC gevierd.

Carnavalsviering 2018

Vrijdag 9 februari barst het Carnaval weer los

Aankomende activiteiten

Geen evenement gevonden

Site verouderdEen nieuw adres, een nieuwe site….

Momenteel zijn we druk bezig met een nieuwe website voor onze school.
Naar verwachting zal deze medio september online gaan.
We willen u er dringend op wijzen dat de informatie op de huidige website gedateerd en niet meer juist is.
Mocht u in deze tussenliggende periode vragen hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk om even binnen te stappen.

Bij voorbaat dank,
Team van de Leeuwenkuil