Leerpleinen

Leren en werken gebeurt in de klas. Dat is natuurlijk niet waar, want kinderen leren overal. Toch overheerst dit beeld. Het onderwijs verandert echter en dit zal de komende jaren alleen maar sneller gaan. Zo werken de kinderen van de groepen 7, 7-8 en 8 met Snappet. Dit is een digitale verwerking van de leerstof. Zij doen dat bij de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Je kunt zeggen dat, wat de kinderen vroeger in het schrift of in het werkboek oefenden, doen ze nu digitaal op hun Chromebook (soort laptop). De leerkracht geeft nog steeds de instructie maar de verwerking gebeurt dus digitaal.

Ook wordt er bij ons op school steeds meer zelfstandig gewerkt op de leerpleinen. Kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen ’s ochtends binnen, pakken hun werk en gaan gedurende 20 minuten (de inloop) op de leerpleinen, in de stilteruimte of in het eigen lokaal aan het werk.

De leerpleinen liggen vlakbij de lokalen. Daar mogen kinderen zelfstandig werken of samenwerken. In de stilteruimtes mogen zij alleen zelfstandigwerken zonder te praten of te overleggen.

De lessen worden nog steeds in de lokalen gegeven, maar gedurende de hele dag zijn er steeds meer kinderen op de leerpleinen en in de stilteruimtes zelfstandig aan het werk.

 

 

Koningsspelen 2018

De Koningsspelen hebben weer plaats gevonden. Hier is een verslag te lezen van twee leerlingen uit groep 6.

Groep 3 naar de Uiterwaarden

Groep 3 heeft een bezoek gebracht aan de uiterwaarden. Lees een verslag van de kinderen.

Carnavalsviering 2018

Vrijdag 9 februari barst het Carnaval weer los

Cultureel schoolprogramma

In het kader van het Cultureel schoolprogramma hebben alle groepen de afgelopen weken een workshop gevolgd. Groep 6 heeft Delfts blauwe tegeltjes gemaakt.
Lees hier verder voor een verslag van deze activiteit.

Triviant toernooi

Groep 8 heeft de eerste plaats gehaald bij het Triviant toernooi van het Pax Christi College.
Op 1 februari a.s. staan ze in de finale.

Aankomende activiteiten

za 07jul

Zomervakantie

Locatie: Leeuwenkuil