TSO

Op bijna elke basisschool in Nederland blijven kinderen over, zo ook op onze school.

Op onze school worden kinderen vier keer per week, tussen de middag, opgevangen door vrijwillige overblijfkrachten.

De Tussen Schoolse Opvang valt onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

De coördinatie en organisatie ligt bij mw. Els Franssen en mw. Annie van Kraaij.

De uitvoering wordt verzorgd door een team van enthousiaste overblijfkrachten.

Het aantal overblijvende kinderen is in de afgelopen jaren enorm gegroeid en groeit nog steeds.

Het is ons streven de T.S.O van uw kinderen op een verantwoorde, veilige en plezierige wijze te realiseren.

De organisatie hiervan vraagt om een aantal praktische zaken.

Bereikbaarheid TSO

  • per e-mail: overblijven@www.deleeuwenkuil.nl;
  • per telefoon: 06-12684459. Op dit nummer kan de voicemail worden ingesproken.Voor persoonlijk contact belt u tussen 18.00 en 19.00 uur (van maandag t/m vrijdag).
  • U kunt ook d.m.v. een app informatie doorgeven.

Neemt u contact met ons op, vermeld dan de naam van uw kind(eren), de klas en de dag waarop uw kind overblijft.

Wat moet u doen om uw kind te laten overblijven?

Kinderen die vast op dezelfde dag overblijven, worden per schooljaar en voorafgaand aan de start van het schooljaar ingeschreven.

Dit kan per email of per telefoon.

Indien u tijdens het schooljaar verhuist, geeft u dit niet alleen door aan de school, maar ook aan TSO via bovengenoemd e-mailadres.

Kinderen die af en toe overblijven zijn ook van har-e welkom. U meldt dan uw kind(eren), volgens onderstaand belschema, aan op eerdergenoemd 06-nummer.

Dit geeft ons de mogelijkheid om voor voldoende overblijfkrachten te zorgen.

Wilt u uw kind de eerste dag na een vakantie laten overblijven, dan kunt u dit de laatste vrijdag vande vakantie melden op het 06-nummer van de TSO.

Voor alle kinderen, vast of incidenteel, geldt: verhindering en ziekmelding dienen uiterlijk vóór 8.30 uur op de dag van het overblijven aan TSO te worden doorgegeven via bovengenoemd 06-nummer.

Blijft u in gebreke, dan wordt deze dag in rekening gebracht.

Mag uw kind bij een vriendinnetje of vriendje thuis gaan eten?

Een kind dat opgegeven is voor “vaste” dagen, moet tussen de middag op school blijven en mag dus niet met een vriendje of vriendinnetje mee naar huis,

tenzij u ons hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte brengt.

Dit kan tot uiterlijk 8.30 uur van de betreffende overblijfdag.

Wat nemen de kinderen mee?

Een gezonde “Hollandse” lunch bestaande uit brood en drinken.

Tussen de middag willen we de extra’s beperken tot: fruit/groente, rauwkost, stukje kaas of worst, komkommer, tomaatjes, alle zuivel-producten en rozijntjes. Voor het drinken zijn, water, melk en vruchtensappen toegestaan.

Zijn er bijzondere omstandigheden, die om een uitzondering op de regel vragen, neemt u dan vooraf contact met ons op.

Heeft uw kind een ziekte of allergie?

Wilt u (chronische) ziektes en/of allergieën altijd doorgeven bij het aanmelden van uw kind.

Dan kunnen wij voor een passende begeleiding tijdens het overblijven zorgen.

De financiën

De kosten zijn € 1,60 per keer per kind. Bij het aanmelden van de TSO wordt er een machtiging voor automatische incasso naar u toegezonden.

Als wij van u de machtiging terug hebben ontvangen, krijgt u van ons een persoonlijk nummer thuisgestuurd.

Dit nummer kunt u altijd terug vinden op uw rekening net zoals het totaal aantal keren overblijven in die periode.

Eens per twee maanden wordt het totale bedrag van uw rekening afgeschreven.

Er wordt altijd een melding gegeven in het Brulletin van school wanneer wij gaan incasseren.

Tip: noteer op de kalender als uw kind(eren) overblijft.

Mocht u het niet eens zijn met de rekening dan kunt u altijd contact opnemen met de coördinatoren.

Vragen / informatie / problemen?

Heeft u vragen of zijn er problemen, dan kunt u altijd terecht bij één van de coördinatoren.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids.

Hoogste punt IKC bereikt!

Op 29 september hebben we met alle betrokkenen het bereiken van het hoogste punt van ons nieuwe IKC gevierd.

Carnavalsviering 2018

Vrijdag 9 februari barst het Carnaval weer los

Aankomende activiteiten

Geen evenement gevonden

Site verouderdEen nieuw adres, een nieuwe site….

Momenteel zijn we druk bezig met een nieuwe website voor onze school.
Naar verwachting zal deze medio september online gaan.
We willen u er dringend op wijzen dat de informatie op de huidige website gedateerd en niet meer juist is.
Mocht u in deze tussenliggende periode vragen hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk om even binnen te stappen.

Bij voorbaat dank,
Team van de Leeuwenkuil